Wszystkie przekazywane dane są szyfrowane protokołem SSL

Czy potrzebuje Świadectwo energetyczne?

Czy jesteś właścicielem nieruchomości? Planujesz wynajem lub sprzedaż?

Jeżeli tak, musisz zwrócić uwagę na kluczowe zmiany w prawie, które wprowadza nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Od 28 kwietnia 2023 roku, właściciele nieruchomości, również tych przeznaczonych na wynajem, muszą spełnić nowe wymagania prawne i posiadać świadectwo energetyczne.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do posiadania certyfikatu energetycznego, jeżeli:

Planuje wynająć nieruchomość lub jej część.

Zamierza sprzedać nieruchomość lub jej fragment na podstawie umowy kupna-sprzedaży.

W przypadku sprzedaży nieruchomości albo jej części, opierając się na umowie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości albo jej części, opierając się na umowie sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Zamów Świadectwo Teraz

Jednakże, nie wszystkie budynki muszą posiadać ten dokument. Istnieją wyjątki, które zwalniają z obowiązku posiadania certyfikatu energetycznego:

Obiekt jest chroniony na mocy przepisów dotyczących ochrony zabytków i dbałości o dziedzictwo kulturowe.

Budynek służy jako miejsce kultu religijnego i prowadzenia działalności duchowej.

Nieruchomość wolnostojąca ma powierzchnię mniejszą niż 50 metrów kwadratowych.

Budynek jest wykorzystywany nie dłużej niż 4 miesiące w ciągu roku.

Obiekt jest obiektem przemysłowym lub gospodarczym, pozbawiony instalacji energetycznych, z wyjątkiem wbudowanego oświetlenia o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m²/rok.

Nieruchomość jest przeznaczona do użytkowania przez okres nie dłuższy niż 2 lata.

Należy pamiętać, że brak świadectwa energetycznego przy wynajmie lub sprzedaży nieruchomości może skutkować nałożeniem kary grzywny, której wysokość może wynieść nawet do 5 tysięcy złotych! Upewnij się więc, że jesteś w pełni zgodny z nowymi przepisami, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Porozmawiaj z naszym Energo-Chatem!

Powered by OpenAI

Opartym o Sztuczną Inteligencję z największą Bazą wiedzy dotyczącą Świadectw energetycznych budynku

Teraz z Kartą Dużej Rodziny zniżka 10%!

Wybierz rodzaj świadectwa charakterystykie energetycznej jakiej potrzebuje.
Przy składaniu zamówienia, na ostatnim etapie w koszyku w podsumowaniu, znajdziesz pole do wpisania numeru swojej karty KRD. Wpisz 13 cyfrowy numer karty a zniżka naliczy się automatycznie!

Wypełnij formularz teraz