Wszystkie przekazywane dane są szyfrowane protokołem SSL

FAQ

Poniżej znajdziesz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, które pomogą Ci zrozumieć zagadnienia związane ze Świadectwami Energetycznymi. Jeżeli chcesz zamówić świadectwo online szybko, łatwo i najtaniej na rynku, to skontaktuj się z nami już teraz! Obsługujemy całą Polskę!

Gdzie uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, które jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, można uzyskać od wykwalifikowanych i certyfikowanych audytorów energetycznych.

 

Najlepszym miejscem do uzyskania tego świadectwa jest bez wątpienia ogólnopolski portal www.energov.pl. Portal ten wykonuje wszystkie rodzaje świadectw energetycznych, a usługi są świadczone tylko przez wykwalifikowanych i certyfikowanych audytorów. Jest to prawdopodobnie jedyne, bezpieczne miejsce, które gwarantuje profesjonalizm i rzetelność wykonania świadectwa.

 

Pamiętaj, że posiadanie aktualnego świadectwa charakterystyki energetycznej jest nie tylko wymogiem prawnym, ale także pozwala na lepsze zrozumienie zużycia energii w budynku i potencjalnych możliwości oszczędności.

Czy świadectwo charakterystyki energetycznej jest obowiązkowe?

Tak, Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem wymaganym przez prawo w Polsce podczas każdej transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Jest to zgodne z Ustawą o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2014 poz. 1200 i póź. zm.), która w art. 3.1 wyraźnie stanowi, że dla każdego budynku zbywanego na podstawie umowy sprzedaży lub budynku wynajmowanego istnieje obowiązek prawny przekazania świadectwa charakterystyki energetycznej. Budynek tj. każda nieruchomość, czyli zarówno budynek jak i mieszkanie, czy też budynki przemysłowe i hale magazynowe. 

 

Świadectwo to zawiera informacje na temat efektywności energetycznej budynku, co pozwala potencjalnym nabywcom lub najemcom ocenić przyszłe koszty związane z energią. W praktyce oznacza to, że przy każdej transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, zarówno sprzedający, jak i wynajmujący, powinni posiadać aktualne świadectwo charakterystyki energetycznej.

 

Jednakże, jeśli jesteś właścicielem nieruchomości i nie planujesz jej sprzedawać ani wynajmować, nie jesteś zobowiązany do posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten pojawia się dopiero w momencie, gdy zdecydujesz się na przeprowadzenie transakcji na rynku nieruchomości.

Przykładowe świadectwo charakterystyki energetycznej

Wzór świadectwa prezentujemy poniżej, jest to pierwsza strona z czterech. Cały przegląd stron świadectwa charakterystyki energetycznej według rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Technologii, jest dostępny pod tym linkiem: /files/rozporzadzenie-ministra-rozwoju-i-technologii-wzory-swiadectwa-2023.pdf

Kto sporządza świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwa energetyczne sporządza najczęściej Audytor z uprawnieniami i obowiązkowo z wpisem do Centralnego Rejestru Charakterystyki Energetycznej Budynków w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Wykaz takich osób znajdziemy na stronie  www.rejestrcheb.mrit.gov.pl 

Kto wydaje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo energetyczne formalnie wydaje instytucja, jaką jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Sam proces wystawiania świadectwa, leży po stronie osób uprawnionych do tego celu. 

Jak wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Jeżeli chcesz uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej, powinieneś skontaktować się z profesjonalną firmą audytorską, która specjalizuje się w tej dziedzinie, taką jak www.energov.pl czy www.superaudyt.pl

 

Firmy te dysponują wykwalifikowanymi audytorami energetycznymi, którzy mają uprawnienia do sporządzania i wydawania takich świadectw.

 

Proces uzyskania świadectwa zazwyczaj obejmuje przeprowadzenie audytu energetycznego nieruchomości, który pozwala na ocenę jej efektywności energetycznej. Audytor oceni zużycie energii w budynku, zidentyfikuje potencjalne obszary do poprawy i sporządzi szczegółowy raport, który stanie się podstawą do wydania świadectwa.

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej jest ważne przez okres 10 lat, licząc od dnia jego wystawienia.

Czym jest certyfikat efektywności energetycznej i jakie informacje są w nim zawarte?

Certyfikat efektywności energetycznej to dokument określający ilość energii koniecznej do zaspokojenia wymagań energetycznych związanych z użytkowaniem określonego obiektu budowlanego lub jego części.

Czy świadectwo jest potrzebne do umowy najmu krótkoterminowego?

Tak, Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane podczas sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, jej części bądź lokalu, gdy właściciel musi je przekazać nabywcy lub najemcy. Ponadto, wymaga się tego dokumentu po zakończeniu procesu budowy i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie. Często jest również niezbędne przy aplikowaniu o różnego rodzaju dotacje i dofinansowania.

Jakie dane są zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, zawiera szereg technicznych szczegółów na temat nieruchomości, w tym jej zapotrzebowanie na energię, lokalizację, zdjęcie nieruchomości oraz informacje o osobie, która sporządziła ten dokument. 

 

Poniżej prezentujemy najważniejsze wskaźniki, które znajdują się na świadectwie energetycznym:

 

1. Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2*rok)]

 

Wyjaśnienie: Skala efektywności energetycznej jest łatwa do zrozumienia - jeśli wskaźnik na skali znajduje się bliżej lewej strony, oznacza to, że budynek jest bardziej "ekologiczny" i efektywny pod względem zużycia energii. Z kolei, jeśli wskaźnik przesuwa się bardziej w prawo, oznacza to, że budynek zużywa więcej energii i jest gorzej izolowany.

 

2. EP – energia pierwotna nieodnawialna

 

Wyjaśnienie:  Wskaźnik EP reprezentuje ilość nieodnawialnej energii, która musi zostać wydobyta i dostarczona, aby ogrzać metr kwadratowy powierzchni podłogowej naszego mieszkania. Wartość ta uwzględnia również energię elektryczną, która w Polsce jest głównie produkowana z węgla. Natomiast nie bierze pod uwagę energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak panele fotowoltaiczne czy drewno - te źródła energii są traktowane jako odnawialne.

 

3. EK – energia końcowa

 

Wyjaśnienie:  Energia końcowa to ilość energii, która rzeczywiście dociera do naszego domu. Jest to energia pierwotna (EP), pomniejszona o straty powstałe podczas produkcji i przesyłu. Na przykład, jeśli ogrzewamy dom za pomocą ciepła miejskiego, musimy uwzględnić straty energii podczas przesyłu przez rury. Podobnie, nie cały węgiel wrzucony do kotła ulega spaleniu. Dlatego, znając sprawność kotła i przesyłu, przelicza się energię pierwotną na energię końcową (EK).

 

Energia końcowa jest wartością jaką użytkownik lub właściciel nieruchomości musi kupić.

 

4. EU – energia użytkowa

 

Wyjaśnienie:  Energia użytkowa to ilość energii, która jest rzeczywiście wykorzystywana w naszych domach na ogrzewanie, wentylację i podgrzewanie wody. W przypadku pomieszczeń niemieszkalnych, uwzględnia się również energię potrzebną do oświetlenia. Jest to energia końcowa, pomniejszona o straty związane z przesyłem wewnętrznym i efektywnością urządzeń, takich jak kocioł. Na przykład, nowoczesny, wydajny kocioł może wygenerować więcej ciepła z tej samej ilości gazu niż starszy model.

 

5. Zalecenia pokontrolne

 

Wyjaśnienie:  Świadectwo energetyczne zawiera sekcję z zaleceniami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej, sporządzonymi przez certyfikatora. Zalecenia te mogą dotyczyć:

 

a) Docieplenia ścian, dachów, stropów itp. podczas remontu przekraczającego 25% powierzchni.

b) Wymiany systemów technicznych, np. kotłów grzewczych, po ociepleniu zewnętrznym.

c) Wymiany okien niezależnie od planowanego remontu.

d) Wymiany kotłów grzewczych ze względu na słabe parametry, niezależnie od dodatkowej termomodernizacji.

e) Innych uwag technicznych.
 

 

Chociaż te punkty nie powinny być puste, świadectwo energetyczne nie jest usługą zapewniającą szczegółową analizę możliwych rozwiązań technicznych. Dla bardziej szczegółowej analizy, zaleca się przeprowadzenie audytu energetycznego.

Co oznaczają kluczowe parametry zawarte w certyfikacie efektywności energetycznej?

Kluczowe parametry ujęte w certyfikacie efektywności energetycznej obejmują nie tylko konieczne zapotrzebowanie na energię, ale także precyzyjne informacje techniczne dotyczące budynku, takie jak jego typ, lokalizacja, data konstrukcji, typy użytych przegród budowlanych oraz metody ogrzewania, wentylacji, chłodzenia itp.

Jak długo trwa proces sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej?

Maksymalny czas przygotowania świadectwa charakterystyki energetycznej wynosi przeważnie 72 godziny robocze, liczone od momentu uzupełnienia formularza online oraz dokonania opłaty, ale może wynieść nawet do 7 dni roboczych. 

Czy sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej wymaga wizyty audytora na miejscu?

Zwykle nasi audytorzy nie wymagają bezpośredniej wizyty na miejscu w celu sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednakże, w odniesieniu do nieruchomości o nietypowych charakterystykach, taka wizyta może okazać się konieczna lub przy wyborze oferty All Inclusive.

Jak mogę odnowić moje świadectwo charakterystyki energetycznej, które już wygasa?

W przypadku, gdy Twoje świadectwo charakterystyki energetycznej jest na etapie wygaśnięcia lub już wygasło, sugerujemy wypełnienie odpowiedniego formularza (takiego samego, jak przy sporządzaniu świadectwa po raz pierwszy) ale pod nazwą "Aktualizacja Świadectwa" i załączenie starego świadectwa. Prosimy również o szczegółowe opisanie wszelkich znaczących zmian, które zaszły w nieruchomości od czasu wydania ostatniego świadectwa, takich jak np. termomodernizacja.

W jakim formacie otrzymam świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. dotyczącą charakterystyki energetycznej budynków, od 28 kwietnia 2023 r. świadectwo charakterystyki energetycznej można wydawać w formacie elektronicznym, podpisane przez osobę o odpowiednich uprawnieniach.

Co zrobić, jeśli nie mam dostępu do wszystkich danych technicznych potrzebnych do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej?

W sytuacji, gdy nie dysponujesz wszystkimi niezbędnymi danymi do wytworzenia świadectwa, radzimy skontaktować się z deweloperem, poprzednim właścicielem nieruchomości lub administratorem budynku, aby uzyskać pomoc w zdobyciu tych informacji. Możesz również skorzystać z naszej oferty All Inclusive, która obejmuje kompleksową obsługę. Ofertę znajdziesz tutaj: www.energov.pl/cennik

Kiedy muszę przedstawić świadectwo charakterystyki energetycznej dla wynajmowanej nieruchomości?

Świadectwo charakterystyki energetycznej należy przedstawić wynajmującemu w momencie zawierania nowej umowy najmu

Gdzie mogę znaleźć wymagane dokumenty np. rzut mieszkania?

Możesz odnaleźć takie dokumenty w prywatnych zasobach budowlanych nieruchomości albo u administratora spółdzielni mieszkaniowej, który ma obowiązek udostępnić tego typu dokumentacje.

Zarabiaj polecając! 15% prowizji od każdego świadectwa

Powered by OpenAI

Udostępnij swój link - w sieci, social mediach lub znajomym. Zgarnij drugą pensję już dziś!

Jesteś Notariuszem? Dołącz do naszej społeczności Notariuszy i czerp korzyści ze współpracy.

Powered by OpenAI

Porozmawiaj z naszym Energo-Chatem!

Powered by OpenAI

Opartym o Sztuczną Inteligencję z największą Bazą wiedzy dotyczącą Świadectw energetycznych budynku

Teraz z Kartą Dużej Rodziny zniżka 10%!

Wybierz rodzaj świadectwa charakterystykie energetycznej jakiej potrzebuje.
Przy składaniu zamówienia, na ostatnim etapie w koszyku w podsumowaniu, znajdziesz pole do wpisania numeru swojej karty KRD. Wpisz 13 cyfrowy numer karty a zniżka naliczy się automatycznie!

Wypełnij formularz teraz